Na sadnih drevesih redno odstranjujemo belo omelo

 G. Domanjko, 28. 2. 2024

Bela omela je polzajedavska rastlina, ki so s svojimi koreninami v notranjosti debla iz dreves črpa vodo in mineralne snovi. S tem zavira rast drevesa, dokler se drevo popolnoma ne izčrpa in posledično tudi propade (slika 1 v fotogaleriji). Drevo propada ob hkratnem delovanju lesnih gliv, ki povzročajo trohnenje lesa. Zato je za dolgoročno rast dreves bistveno, da sproti odstranjujemo belo omelo, takoj ko se pojavi na drevesu. S tem zaviramo rast bele omele v drevesu. Na žalost se bele omele, ko se enkrat razraste v drevesu, trajno ne moremo več znebiti (slika 2). Bistveno je, da vsako leto vsa sadna drevesa v travniškem visokodebelnem sadovnjaku natančno pregledamo. Zimzeleni deli bele omele so najbolj vidni pozimi, ko je drevo brez listja. 


Bela omela ovira rast drevesa, dokler se to ne izčrpa in čez čas propade   G. Domanjko

Krajše mlade poganjke bele omele lahko odstranjujemo ročno (slika 3). Prav tako grmičke. Še bolj pomembno pa je, da ob pojavu bele omele ne odstranimo samo rastline, ampak odžagamo del veje ali celotno okuženo vejo, na kateri je grmiček bele omele. Kako dolg naj bo odstranjen in pogosto okužen del, je stvar odločitve tistega, ki drevesa neguje. Priporočamo pa, da odžagamo celotno vejo z belo omelo, ob stiku z naslednjo debelejšo vejo (slika 4). Ali pa vsaj 30 cm od okuženega dela navzgor po veji oziroma steblu. V posameznih primerih se lahko odločimo tudi za odstranitev debelejših vej na drevesu, če na njih opazimo odebelitve, ki so velikokrat posledica rasti bele omele v njih (slika 5). Pri tem pazimo, če je le mogoče, da drevesu pri odstranitvi debelejših vej, na drugi strani krošnje prav tako odstranimo del vej, zato da bodo krošnje simetrične, oziroma, da ne bodo preveč rasle v eno stran. Kar bi lahko privedlo tudi do razkola na deblu ali porušitve drevesa. Ko bela omela izrašča iz debelejše veje ali samega debla, jo lahko odstranimo tudi površinsko z izrezovanjem na površini stebla. Če je bela omela gosto razraščena po drevesu, potem je običajno tudi poseg na drevesu večji (slika 6). Kar lahko dodatno slabi rast samega drevesa, saj z odstranitvijo debelejših vej ali dela krošnje lahko propade tudi del koreninskega sistema, ki je bil povezan z odstranjenim delom krošnje. Zato se ob večjih posegih takšna drevesa lahko v kratkem času tudi posušijo. Deloma je to odvisno od življenjske moči posameznega drevesa in od sorte. Ne glede na rezultat posega na drevesu, pa bomo z odstranitvijo bele omele na drevesih zmanjšali možnost širjenja omele na druga drevesa v okolici. Tudi zaradi slednjega se priporoča vsakoletna nega sadnih dreves v sadovnjakih (slika 7 in 8). Veje, ki smo jih skupaj z belo omelo odstranili na drevesih, lahko pozimi po odstranitvi pustimo nekaj dni na tleh. Z belo omelo na tleh se namreč zelo rada prehranjuje srnjad in jelenjad, prav tako pa domača drobnica.

Vabljeni k prebiranju drugih prispevkov o ohranjanju sadovnjakov in odstranjevanju bele omele na spletni strani JZKPG ali na naslednjih povezavah prikaz vzgojne in pomladitvene rezi, obrezovanje lipovcev, obnova dreves in obrezovanje sadovnjakov.