Prikaz vzgojne in pomladitvene rezi ob evropskem dnevu travniških sadovnjakov

 T. Koltai
17. 5. 2023

Visokodebelni travniški sadovnjaki so pomemben del goričke krajine. V preteklosti so obdajali skoraj vsako kmečko domačijo, saj so v senci visokodebelnih jablan, hrušk in drugih sadnih dreves Goričanci kosili travo ali pasli krave, v jesenskem času pa so v njih pobirali sadje za domačo uporabo ali prodajo. Ti sadovnjaki pa niso le stvar preteklosti, pomemben del Goričkega predstavljajo tudi danes, saj poleg pridelave sadja in ohranjanja krajinskega videza, predstavljajo pomemben življenjski prostor za številne rastlinske in živalske vrste. Skupaj želimo tako ohraniti čim več visokodebelnih sadovnjakov tudi v prihodnje.

V ta namen smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko, v projektu Gorička krajina, v preteklih letih posadili kar 1600 sadik tradicionalnih sort pri 165 lastnikih zemljišč po celotnem Goričkem. S tem smo pridobili tudi 34 ha novih visokodebelnih sadovnjakov. Seveda pa se zavedamo, da posaditev sadik ni zadosti, da iz njih zrasejo visokodebelna drevesa. Potrebna je vzgojna rez, s katero drevesom pomagamo, da tekom svoje rasti izoblikujejo visokodebelno obliko.


Miran Torič je predstavil osnovne principe rezi mladega sadnega drevja   T. Koltai

28. aprila, na tretji evropski dan visokodebelnih sadovnjakov, smo v ta namen skupaj s Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije - zavodom Murska Sobota v visokodebelnem sadovnjaku družine Kranjec v Lončarovcih izvedli prikaz vzgojne in pomladitvene rezi.  


Pred in po pomladitveni rezi   G. Domanjko

Prikaz rezi je predstavil Miran Torič, kmetijski svetovalec, specialist za vinogradništvo, sadjarstvo in ekološko kmetovanje iz Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije – zavoda Murska Sobota. Na mladih jablanah, posajenih v projektu Gorička krajina, je g. Miran prikazal različne primere vzgojne rezi, na dveh jablanah pa smo skupaj izvedli primere pravilnih pristopov pri pomladitveni rezi starejših dreves. Poleg rezi je bila predstavljena tudi zaščita mladih dreves pred divjadjo, belo omelo, žuželkami in boleznimi. S tem je na prikazu rezi približno 30 udeležencev dobilo celovito predstavo o negi mladih in starejših visokodebelnih travniških sadovnjakov.