V zadnjih dveh letih obnovili 62 posamičnih dreves na Goričkem

G. Domanjko, 12. 12. 2023


Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG) je v jesenskem delu leta 2023, na podlagi javnega poziva, povabil lastnike posamičnih tradicionalnih dreves lipovcev (Tilia cordata), domačih kostanjev (Castanea sativa) in hrušk (Pyrus sp.) k sodelovanju pri obnov. Sredstva za izvedbo obnove je zagotovil Sklad za podnebne spremembe iz naslova ukrepov za ohranjanje biotske raznovrstnosti z namenom prilagajanja na podnebne spremembe. 
Namen javnega poziva je bil odstranitev grmičkov bele omele (Viscum album) na lipovcih in obnovitvena rez domačih kostanjev ter hrušk. Upravičena do rezi so bila vsa drevesa lipovcev, ki so imela v krošnji vsaj 5 grmičkov bele omele, in domači kostanji, ki v prsni višini 1,3 m merijo v premeru vsaj 1 m. 


Lipovec v Dolencih pred in po odsranitvi bele omele   Kristijan Erdeljc

Na poziv so se javili lastniki 9 domačih kostanjev, 8 lipovcev in 1 hruške. Po objavi poziva smo v JZ KPG z javnim naročilom izbrali strokovno podkovanega arborista. Izbrani strokovnjak za nego dreves je do začetka decembra odstranil vse grmičke bele omele, suhe veje na lipovcih in suhe veje na domačih kostanjih ter hruški. Z odstranitvijo bele omele, ki je polparazitska rastlina, se je drevesom podaljšala življenjska doba. S tem ukrepom poskušamo ohranjati posamična drevesa, ki na Goričkem veljajo za »pevska« mesta in gnezdišča velikega skovika. Z odstranitvijo bele omele se je zmanjšala tudi možnost prenosa plodov bele omele iz teh dreves na sosednja drevesa. Domači kostanji, ki v večini primerov ne rastejo v gozdovih in so bili vključeni v obnovitveno rez, spadajo med najstarejša in najdebelejša drevesa ne samo na Goričkem ampak tudi v Sloveniji. Med drugimi so se suhe veje odstranile tudi na Sombotelovem kostanju v Gerlincih, ki spada med naravne vrednote državnega pomena. Njegova ocenjena starost je med 500 in 700 leti.

Skupaj smo tako v zadnjih dveh letih obnovili 62 posamičnih dreves na Goričkem.