Občni zbor Goričkoga drüjštva za lepše vütro

Člani Goričkoga drüjštva za lepše vütro so se 12. februarja 2024 zbrali na letnem občnem zboru v Gostilni pizzeria Raj pri Gradu. Društvo, ki je bilo ustanovljeno 28. oktobra 2003 na gradu pri Gradu, vstopa v 21.-to leto delovanja. Občni zbor je vodila prva in dolgoletna predsednica društva, Marta Horvat. Predsednica Marjetka Škafar je v poslovnem poročilu za leto 2023 povedala, da je zadovoljna z delom in dosežki društva, ki povezuje ljudi na celotnem območju krajinskega parka iz vseh,,vanj vključenih, 11 občin. Društvo šteje preko 60 članov, ki delujejo v sekciji rokodelcev, pohodnikov in spoznavanja rastlin in zelišč med sprehodi. Po sprejemu poročil dela v 2023, je razrešitvi dosedanjih članov organov društva sledila izvolitev predsednika, članov upravnega in nadzornega odbora ter disciplinske komisije za mandatno obdobje 2024-2028. Vodenje društva so člani ponovno za štiri leta zaupali dosedanji predsednici, Marjetki Škafar. Predstavitvi programa dela za 2024 je sledila razprava prisotnih članov in gostov, ki so pohvalili delovanje društva in podali nove ideje k programu dela.


Društvo dobro sodeluje z Javnim zavodom Krajinski park Goričko, še zlasti po uspešno zaključenem projektu "Gorički ole" v letu 2023, ter Razvojnim zavodom Občine Puconci, Zavodom za okolje in turizem Dobrovnik, Zavodom za turizem in kulturo Občine Grad in drugimi občinskimi organizacijami z istim ciljem: prebivalcem na Goričkem zagotoviti lepše vütro in obiskovalcem pristno in gostoljubno doživetje narave, krajine, vrednote in posebnosti. Predsednica in člani upravnega odbora tako pričakujejo aktivno sodelovanje vseh članov društva in se veselijo novih somišljenikov, podpornikov in dobrotnikov, ki bodo prostovoljno in dobronamerno prispevali s svojim delom, idejami in sredstvi za lepše vütro na Goričkem. Upravni odbor društva vabi prijateljice in prijatelje Goričkega, ki jim/vam je mar, da se včlanite v društvo in se udeležujete dogodkov, ki jih člani društva pripravljajo sami ali v sodelovanju z drugimi društvi in organizacijami. Naslednja priložnost se ponuja že 10. marca na jubilejnem 20. pohodu po Sladki poti.
Občnega zbora se je udeležilo 33 članov društva.