Nova mlaka v Berkovcih

 T. Koltai, 7. 2. 2024

2. februarja smo obeležili svetovni dan mokrišč, oziroma obletnico podpisa Ramsarske konvencije, ki predstavlja mednarodno zavezo za ohranjanje mokrišč, njihovih funkcij in z njimi povezano biotsko raznovrstnostjo. S podpisom je Slovenija dolžna zagotavljati ugodno stanje drugih mokrišč in vključevati ohranjanje le-teh v programe upravljanja in razvoja. Na seznamu ramsarskih lokalitet mednarodnega pomena imamo tudi tri slovenska mokrišča. To so Sečoveljske soline, Škocjanske jame in Cerkniško jezero.

Kaj pa sploh mokrišča so in zakaj je varovanje le-teh pomembno?

Po splošni definiciji so mokrišča deli narave z zadostno količino preplavljene površinske ali podzemne vode, ki omogočajo življenjski prostor rastlinskim in živalskim vrstam. Po navadi so to območja visoke biotske raznovrstnosti, ki pa so zaradi spreminjanja, po navadi izsuševanja, med najhitreje izginjajočimi življenjskimi okolji na svetu.
V našem okolju so to potoki, jezera, ribniki in pa tudi mokrotni travniki, močvirja, vlažni gozdovi in mlake. Prav slednje so ključnega pomena za življenje številnih nevretenčarjev, še posebej pomembne pa so za dvoživke, ki zaradi izgube življenjskega prostora spadajo med najbolj ogrožene skupine živali. Posebej pomembno je, da v teh mlakah ni rib, ki predstavljajo množične plenilce dvoživkam. 


Izkop mlake v Berkovcih   T. Koltai

Z namenom, da razširimo življenjski prostor številnim vrstam živalim, vezanim na mokrišča, smo v Javnem zavodu Krajinski park Goričko v zadnjih nekaj letih izkopali številne mlake po Goričkem. Zadnja je bila izkopana v Berkovcih, na zemljišču v lasti Občine Moravske Toplice in upravljanju Javnega zavoda Krajinski park Goričko. Mlaka, ki je v neposredni bližini Ratkovskega potoka in Časarjevega mlina, je dolga približno 30 metrov in široka 10 metrov. Služila bo kot nov vodni življenjski prostor na območju naravne vrednote mokrotnih travnikov v Berkovcih.