321 go (2016-2019)

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija), ki ju odlikuje trajnostni turizem. Obe regiji sta del čezmejnega območja zavarovane narave in sta del Trideželnega parka Goričko-Raab-Őrség. Zaradi slabega vključevanja kulturne dediščine v turistično ponudbo regije ter slabega poznavanja potencialnih čezmejnih partnerjev, skupna zgodovina ni obdelana in uporabljena v turistične namene.
Glavni cilj projekta je oblikovanje trajnostne kulturno turistične destinacije, ki bo temeljila na obdelavi kulturne dediščine s pomočjo vpeljevanja novih kulturno turističnih produktov. Novi produkti, oblikovani skupaj s strokovnjaki s področja turizma, bodo prispevali k izboljšanju ponudbe v času slabšega obiska izven glavne sezone, privabili nove ciljne skupine obiskovalcev in podaljšali dobo bivanja obiskovalcev v regiji. To bo doseženo z naslednjimi glavnimi rezultati:
• zgodovinska razstava na vseh treh gradovih,
• zgodovinska družinska tura,
• izvedba skupnih rokodelskih sejmov,
• delavnice umetnostne in domače obrti,
• prireditve z umetniki/umetnostjo iz regije skozi fotografski natečaj in video delavnico.
• Izboljšana infrastruktura na gradu Grad in gradu Murska Sobota bo zagotovila izvajanje skupnih turističnih produktov.
3 gradovi, 2 deželi, 1 zgodba je simbol, ki nakazuje uspešno izvedbo projekta. Le skozi skupno in strokovno obdelavo zgodovinskih gradiv je mogoče skozi zgodovino že povezanemu projektnemu območju zagotoviti konkurenčnost na področju kulturnega turizma. Glavna ciljna skupina so obiskovalci območja, ki jih zanima kultura, običaji, zgodovina v povezavi z doživljanjem narave.

Spletna stran projekta.

Trije gradovi, dve deželi, ena zgodba 

Zgodovinska monografija, e-knjiga.
 

 

Osebna izkaznica projekta

Razvoj turističnih produktov za povečanje prepoznavnosti kulturne in naravne dediščine ob slovensko-avstrijski meji.

Nov promocijski film treh gradov

Udeleženci delavnice so posneli skupen film treh gradov v dveh deželah s skupno zgodbo.

Fotonatečaj 2019 - Ljudje in krajina

Javni poziv fotografom za udeležbo na natečaju.

Novinarska konferenca pri gradu Grad

6. 11. 2018 Na gradu Grad je v prostorih Javnega zavoda Krajinski park Goričko potekala novinarska konferenca.

Vabilo na udeležbo brezplačne video delavnice

Vabimo vas, da se udeležite brezplačne video delavnice, ki se bo izvajala ob vikendih, v skupni dolžini 40 ur.

Delovno srečanje delovne skupine projekta

V sredo, 14.3.2018, smo v gradu Tabor razpravljali o dogodkih in aktivnostih v letu 2018.

Fotonatečaj Narava in krajina

S soncem obsijani obronki hribovite goričke krajine, jutranje meglice ravnine, široka pestrost kulturne krajine v vseh njenih razsežnostih in vremenski utrinki ustvarjajo motive za fotografski natečaj.

Pričetek obnove grajske kapele in predprostora

Obnovitvena dela v grajski kapeli bodo zaključena v juniju 2018.

Vabilo na Grajski bazar

Na grajskem dvorišču bodo gorički rokodelci in kmetije na stojnicah v soboto, 14. oktobra, med 10.00 in 16.00 ponudili kakovostne izdelke in pridelke z Goričkega.

Lončarska delavnica pri Gradu

Prvega dela delavnice se je udeležilo 16 lončarjev, ki so izpopolnjevali tehniko oblikovanja gline na vretenu.

Razstava iz foto natečaja

V nedeljo, 14. maja se je pričela razstava 25 izbranih fotografij iz foto natečaja "Kulturni spomeniki", ki je potekala v okviru projekta 321 go.

Mednarodni fotografski natečaj Kulturni spomeniki

Cilj fotografskega natečaja je prispevati k večji prepoznavnosti kulturnih spomenikov na območjih Jennersdorfa in Prekmurja.

Otvoritev razstave Od tod/Von hier aus na gradu Grad

Na gradu Grad je 1.3.2017 bilo odprtje razstave od tod/von hier aus, v okviru projekta 3 gradovi 2 deželi 1 zgodba - Razvoj kulturnega turizma v čezmejnem podeželskem prostoru, z akronimom »321 go«.

Adventni sejem na gradu Tabor

V okviru projekta 321 go se je v dveh adventnih vikendih odvila prva večja projektna prireditev: tradicionalni adventni sejem na gradu Tabor v Neuhaus am Klausenbach.

Tiskovna konferenca

V torek, 8. 11. 2016, ob 14.00 uri, je na gradu Tabor v Neuhaus am Klausenbach potekala tiskovna konferenca projekta 321 go.

Dan evropskega sodelovanja v Trideželnem parku

Sreda, 21. septembra 2016, se bo številnim zapisala v spomin in srce.

Usposabljanje za vodenje ljudi s posebnimi potrebami

Usposabljanje je izvajala Dominika Koritnik Trepel, Super -NN d.n.o. iz Ljubljane, nacionalna turistična vodnica s 22-letnim vodniškim stažem ter mnogimi referencami na temo dostopnega turizma.

Novice projekta do aprila 2019

Novice projekta do konca aprila 2019 najdete na arhivirani spletni strani.