Visokodebelni sadovnjaki in vinogradi

Sadjarstvo je v preteklosti predstavljajo pomembno dejavnost goričkih kmetij. Sadje, pretežno jabolka in hruške, so kmetje pridelovali v travniških sadovnjakih ter nato sadje prodajali v mesta, nekaj sadja so shranili tudi sami za ozimnico. Zaslužek prodaje je bil visok in zato so travniški sadovnjaki so obdajali vsako domačijo. Pod drevesi so uspevali vrstno pestri travniki z gorskim narcisom in različnimi vrstami travniških orhidej. Ponekod so v zavetju velikih krošenj senco našle krave in konji. Tradicionalno kmečko sadjarstvo je sčasoma nadomestilo intenzivno sadjarstvo z sajenjem novih nizkodebelnih sort, ki jo obrodile večje in debelejše plodove, tudi na račun uporabe pesticidov in spremembe rabe travišč pod njimi. Cene sadja so na račun povečane pridelave začele upadati in sadnja novih dreves starih sort se je praktično ustavila. Danes so drevesa starih sort stara in trhla. Izginjanje pospešuje polparazitska bela omela, ki stara drevesa še hitreje izčrpa. Odraz izginjanja visokodebelnih dreves je izguba krajinske podobe kulturne krajine in močan upad številčnosti populacij živalskih in rastlinskih vrst, vezanih na visokodebelne sadovnjake. Mednje sodita tudi smrdokavra in veliki skovik. 

Stare sorte jabolk in hrušk, značilne za Goričko:

Medüna

Bobovec

Carjevič

Kanadka

Krivopecelj

Lederna

Pogačar

Zlata parmena

Mošancelj

Tepka

Moštnica

 

 

    top

    X

    Dan odprtih vrat

    5.12., 10.00-16.00, Kančevci, razstava o netopirjih