Divji opraševalci

Opraševanje rastlin je proces, ki je ključnega pomena za obstoj življenja, kot ga poznamo danes. V kopenskih ekosistemih opraševalci zagotavljajo opraševanje in posledično oploditev rastlin. S tem omogočajo oskrbo s hrano in ohranjajo biotsko raznovrstnost tako rastlin kot živali. Proces opraševanja je v veliko korist tudi ljudem.

Med opraševalci so verjetno najbolj poznane domače oziroma medonosne čebele (Apis mellifera), ki jih v toplih mesecih slišimo brneti ob čebelnjakih in sadnih drevesih. V Sloveniji in širši okolici je posebej cenjena in znana slovenska avtohtona kranjska čebela ali kranjska sivka (Apis mellifera carnica), ki predstavlja podvrsto medonosne čebele. 

Domače čebele še zdaleč niso edini opraševalci v naravi. Poleg domačih, medonosnih čebel, je v Sloveniji bilo najdenih še 565 drugih vrst divjih čebel, ki imajo pri opraševanju rastlin nepogrešljivo vlogo. Ob čebelah pa so pomembni opraševalci tudi druge živali. 

Čebele samotarke

Čebele so se razvile iz os. Pri prehranjevanju so živalski plen zamenjale za pelod in medičino, ki nastajata v cve...

Čmrlji

Med divje čebele uvrščamo tudi črmlje. Teh je v Sloveniji bilo najdenih 35 vrst.  Za razliko od ostalih divjih če...

Drugi divji opraševalci

Poleg domačih in divjih čebel so v naravi pomembne opraševalke tudi druge žuželke.  Hrošči so eni od najstarejš...

Ogroženost divjih opraševalcev

Znanstveniki in čebelarji zadnja leta opozarjajo na velik upad številčnosti in raznovrstnosti divjih in domačih op...

20. maj - svetovni dan čebel

Čebele in drugi opraševalci v naravi predstavljajo nepogrešljivo skupino živali. Z opraševanjem skrbijo za ohranjan...