Ogroženost divjih opraševalcev

Znanstveniki in čebelarji zadnja leta opozarjajo na velik upad številčnosti in raznovrstnosti divjih in domačih opraševalcev, od katerih je odvisna kompleksnost ekosistemov, stopnja biodiverzitete, uspešnost kmetijstva in s tem globalna oskrba s hrano. Med glavne razloge za upad uvrščajo intenzifikacijo obdelovalnih površin in način kmetovanja ter širjenja naselij, prometne infrastrukture in bolezni.

Divji opraševalci so skupaj z domačimi čebelami ogroženi predvsem zaradi pomanjkanja hrane in gnezditvenih mest ter zastrupitev z pesticidi. 

Največ zastrupitev opraševalcev se pojavlja zaradi množične in večkrat tudi neprimerne uporabe pesticidov. Na pomanjkanje hrane vpliva uniformiranje pokrajine oziroma izginjanje raznolikih življenjskih okolij ter zmanjševanje raznolikosti kmetijskih kultur in travniških rastlin. Zaradi obdelave kmetijskih površin s težko mehanizacijo prihaja do uničevanja in posledično pomanjkanja potencialnih gnezditvenih mest za divje opraševalce, ki bivajo v tleh. 

Zaradi izginjanja opraševalcev so ponekod na svetu ljudje že prisiljeni opravljati opraševanje kulturnih rastlin ročno. Slednje še zdaleč ni tako učinkovito in ekonomsko ugodno, kot je to takrat, ko za opraševanje poskrbi narava sama.