Gorička krajina (Goričkói táj) (2017-2021)

A Gorička krajina projekt tevékenységeinek befejezését követően, a Natura 2000 Goričko területén, 187 hektáron javul három célélőhelytípus és tíz európai szinten is kiemelkedő Natura 2000 faj állapota

Projektpartnerek: Goričko Tájvédelmi Park Közintézet, Szlovén Madárfigyelő és Vizsgáló Egyesület és a Szlovén Erdészeti-és Mezőgazdasági Kamara Muraszombati Intézete

A forrásokat A mezőgazdasági táj karbantartása a madarak és lepkék számára a Goričkón, illetve a Gorička krajina rövid nevű projektre, az Európai Kohéziós Politika Megvalósítását szolgáló 2014-2020-es operatív program biztosította - 1.785.353 €.

A fejlesztést az Európai Regionális Fejlesztési Alapból az Európai Unió, illetve a Szlovén Köztársaság támogatta (EU-alapok).

A projekt fő célja a tervezett védőintézkedésekkel a terepen megőrizni, illetve javítani két madár, a füleskuvik és az erdei pacsirta, három lepkefaj, a vérfű hangyaboglárka és sötét hangyaboglárka valamint a mocsári tarkalepke, két bogárfajta, a remetebogár és a skarlátbogár, három denevérfajta, a közönséges denevéra hosszúszárnyú denevér és a patkósdenevér életkörülményeit, valamint három élőhelytípust – ezek a féltermészetes száraz gyepek és cserjésedett változatai ( HT 6210), a kékperjés láprétek meszes, tőzeges vagy agyag-bemosódásos talajokon (HT 6410), valamint sík- és dombvidéki kaszálórétek (6510).

A projekttevékenységekkel, négy év alatt 100 ha eddig elhagyatott rét kaszálása, 15 hektár új magastörzsű gyümölcsös telepítése és a fagyöngy eltávolításával 20 ha meglévő gyümölcsös felújítása valósul meg. A földterületek tulajdonosaival és használóival szerződést kötünk a védelemről, illetve a rétek kaszálásáról, a gyepűk beültetéséről és magaslesek állításáról, kaszálatlan sávok kialakításáról, valamint a koronás fűzfák megőrzéséről és ültetéséről. Négy goričkói templomon új, denevérbarát világítótesteket helyeznek el, így csökkentve a fényszennyeződést. Azokból a templomokból és kulturális műemlékekből, ahol denevérek tanyáznak, eltávolítjuk a denevérürüléket. A projekt célfajai élőhelyeinek hosszútávú védelme és fennmaradása érdekében a Goričko Tájvédelmi Park a Szlovén Köztársaság nevében megvásárol 56 ha területet. Az intézkedésekbe bevont földtulajdonosokkal hosszútávú szerződést kötünk a fajok és élőhelyek védelméről. A projekt általános célja a rétek olyan szintű megújítása, hogy ezek vonzóak legyenek a gazdálkodók számára és alkalmasak állati takarmány előállítására.

A különböző interpretációs-kommunikációs tevékenységek célja a gazdálkodók, a fiatalok és egyéb érdekeltek érdeklődésének felkeltése és tudatosítása. A gazdálkodóknak több előadást, az általános iskolásoknak húsz, a rakičani biotechnikai középiskola diákjainak pedig négy természetismereti napot, míg a látogatóknak vezetett kirándulásokat szervezünk. Részvétel az AGRA vásáron. 3 tanösvény kialakítása, információs táblák elhelyezése, denevéreket bemutató szoba kialakítása Kančevciban, a régi iskolában.

A Gorička krajina projekt összes intézkedésének és tevékenységének megvalósítását követően a Natura 2000 Goričko területén, 187 hektáron, három élőhelytípus és tíz európai szinten is kiemelkedő Natura 2000 faj állapotának javulása várható.