Navadni netopir

Navadni netopir (Myotis myotis) je najštevilčnejša vrsta na Goričkem s kotišči v več cerkvah. Najštevilčnejše porodniške kolonije so v cerkvah pri Gradu, v Dolencih in v Kobilju. Nekaj deset navadnih netopirjev prezimuje v kleteh gradu Grad, kjer lahko navadne netopirje najdemo skozi vse leto. Navadni netopir je eden od večjih netopirjev z razponom prhuti do 45 cm in težo do 27 g. Hrani se z različni členonožci, kot so hrošči (predvsem krešiči), pajki in strige, ki jih za razliko od drugih netopirjev pobira s tal. Plen lovi v gozdovih, gozdnem robu, pašniki in visokodebelnimi sadovnjaki. Izogibajo se površinam z gosto in visoko vegetacijo. Kotišča ima na podstrešjih, v zvonikih cerkva in gradovih. Samice skotijo enega mladiča konec aprila ali maja. Živi do 18 let. 

Navadni netopirji živijo v Evropi, Mali Aziji in na Bližnjem vzhodu. Čeprav je v Sloveniji splošno razširjen, ima zaradi ogroženosti status prizadete vrste. Ogroža jih svetlobno onesnaževanje, ki negativno vpliva na njihov plen, predvsem pa nanje škodljivo vpliva osvetljevanje kulturnih spomenikov, kjer imajo kotišča. Osvetljevanje izletnih odprtin časovno zamakne izletavanje netopirjev. Ogroža ga zamreževanje vhodnih odprtin v kotišča, uporaba insekticidov in izsekavanje mejic, ki so pomembnen prehranjevalni habitat kot tudi orientacijski element. 

    VRH

    X

    Medena dežela, dokumentarni film

    Grad, 14.8.2020 ob 20:30