Mali podkovnjak

V KP Goričko sta poznani le dve porodniški koloniji malega podkovnjaka (Rhinolopus hipposideros) - grad Grad in stara šola v Kančevcih. Mali podkovnjak je majhen, do 5 cm velik in do 10 g težak netopir, ki ga zlahka prepoznamo po značilni kožni, podkvasto oblikovani gubi med nosnicama. Razpon prhuti je do 25 cm. Hrani se z žuželkami, ki jih lovi v gozdu, gozdnem robu in nad mokrišči. Živi v opuščenih stavbah, cerkvenih zvonikih in opuščenih rovih. Prezimuje v jamah, kleteh in rovih.   

Mali podkovnjak je razširjen v Evropi, Aziji in Afriki. V Sloveniji je splošno razširjen v odprtih in grmovnatih krajinah, vendar njegova številčnost ni visoka in zaradi česar ima status prizadete vrste (E). Med dejavnike ogrožanja prištevamo posege v zatočišča, kot je zamreževanje vletalnih odprtin, svetlobno onesnaževanje in osvetljevanje objektov z kotišči ter uporaba insekticidov. 

    VRH

    X

    Medena dežela, dokumentarni film

    Grad, 14.8.2020 ob 20:30