Zavarovane vrste rastlin

Nekatere rastlinske vrste so v Sloveniji splošno razširjene in pogoste, medtem ko so druge redke in ogrožene. Slednje so skupaj z mednarodno varovanimi vrstami rastlin zavarovane z Uredbo o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah. Za te vrste veljajo posebni varstveni režimi, ki med drugim določajo zavestno uničenje ali poškodovanje rastlin, kot sta trganje in odvzem iz narave.    

Na območju KPG je bilo doslej zabeleženih več kot 40 različnih zavarovanih vrst rastlin. Nekatere med njimi, kot je okroglolistna rosika (Drosera rotundifolia), so izjemno redke. Med pogostejšimi in dokaj splošno razširjenimi so navadna kukavica, ki se spomladi pojavlja na suhih travnikih, različni klinčki (Dianthus spp.), navadni (Galanthus nivalis) in pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum), šmarnica (Convallaria majalis) in navadna ciklama (Cyclamen purpurascens). 

Kukavičevke

Kukavičevke so druga največja družina cvetočih rastlin na svetu. Večina vrst sicer uspeva v tropih, nekaj deset ...

Kraljice mokrotnih travnikov

Rastline mokrotnih travnikov veljajo za ene od najbolj ogroženih in ranljivih, saj so njihova rastišča podvržena n...

Grmičasti dišeči volčin

Endemična podvrsta dišečega volčina raste samo na SV delu KP Goričko. 

Gorski narcis

Gorski narcis spomladi v belo obarva sadovnjake in travnike  na zahodnem Goričkem.