Kraljice mokrotnih travnikov

Močvirski svišč (Gentiana pneumonanthe)
Rastlina iz družine sviščevk (Gentinaceae) je značilnica vlažnih in mokrotnih travnikov. Zraste do višine 50 cm in ima cvetove zgoščene na vrhu stebla. Listi, razporejeni po steblu, so enožilnati in suličasti. Temno modre, petštevne cvetove lahko občudujemo med julijem in septembrom.


Modri cvetovi močvirskega svišča   G. Domanjko

Na cvetove svoja jajčeca odlaga metulj sviščev mravljiščar (Phengaris alcon). Iz jajčec se razvijejo gosenice, ki se hranijo s cvetovi. Podobno kot pri njegovem sorodniku, strašničinem mravljiščarju, gosenice nato "posvojijo" mravlje rdečke. 


Bela jajčeca sviščevega mravljiščarja na cvetu močvirskega svišča   M. Podletnik

Rumena maslenica (Hemerocallis lilioasphodelus)
Čeprav cvetovi maslenice močno spominjajo na lilijo, gre za rastlino iz družine zlatokorenovk (Asphodelaceae). Posamezen rumen cvet je odprt le en dan - iz te posebnosti izhaja angleško poimenovanje yellowday-lily.  Za razliko od lilij, ki imajo olistano steblo, ima maslenica golo steblo in le številne pritlične liste. V višino rastlina meri 80-100 cm. Na vrhu stebla je do 12 dišečih rumenih cvetov, ki cvetijo konec maja-junija. Uspeva na vlažnih in mokrotnih travnikih. Čeprav je razširjen po celi Sloveniji, je povsod redek in ga v enih od največjih gostot najdemo prav na vzhodnem delu KPG.


Rumeni cvet cveti le en dan    M. Podletnik

Sibirska perunika (Iris sibirica)
Sibirska perunika je trajnica, ki uspeva na mokrotnih, negnojenih travnikih. Modro-vijolične cvetove lahko občudujemo od konca aprila do junija. Perunike imajo v tleh koreniko, iz katerih izraščajo listi in cvetna stebla. Listi so dolgo črtalasti, steblo je visoko z 2-5 modro-vijoličnimi cvetovi na vrhu. Je pogosta okrasna rastlina vrtov.  Listi so do 80 cm dolgi, steblo je lahko celo višje - do 1,2 m. Korenika in listi so strupeni. Je značilnica mokrotnih travnikov s stožko, ki povsod po Evropi množično izginjajo. Vrsta je zaradi tega zavarovana. 


Sibirska perunika   M. Podletnik

   

 

  Ali ste vedeli?

Vse tri vrste so zavarovane in jih je prepovedano trgati, uničevati ali poškodovati.