Sesalci

Nekaj več kot 30 vrst sesalcev živi v KP Goričko. S 15 vrstami so najštevilčnejše zastopani skrivnostni netopirji. Tudi sicer je večina sesalcev nočno aktivnih živali. Beloprsi jež (Erinaceus concolor) ponoči stika za deževniki in hrošči po vrtovih in sadovnjakih. Predstavniki družine kun - jazbec (Meles meles), kuna zlatica (Martes martes), kuna belica (Martes foina) in dihur (Mustela putorius) na plano pokukajo ob mraku. Iz vzhoda se je v zadnjih letih razširil zlati šakal (Canis aureus), ki je na Goričkem stalno prisoten. Šakalu podobna, vendar ljudem bolj poznana navadna lisica (Vulpes vulpes), si brlog izkoplje v peščena gozdna tla. Oba sta pretežno nočno aktivni zveri. Polhu (Glis glis), majhnemu, sivemu glodavcu z gostim repom najbolj tekne žir. Je nočna žival, ki odlično pleza po drevesih. Ob prvi jesenski zmrzali se polh odpravi na zimsko spanje, med katerim izgubi več kot polovico svoje teže. V letu obilnega obroda žira imajo polhi veliko mladičev, kar se v naslednjem letu odraža v številu živali. Podobno velja za druge male gozdne glodavce - miši in voluharice. 

Med dnevno aktivnimi sesalci je vsem dobro znana navadna veverica (Sciurus vulgaris), ki je pomembna raznašalka semen gozdnih dreves. Poleg šoje je veverica tista, ki poskrbi za razširjanje semen bukve in hrasta. Žir in želod bi zaradi svoje teže sicer obtičala ob starševskem drevesu, veverica pa z nabiranjem plodov za zimo in njihovim skrivanjem poskrbi, da se semena razširijo na nova območja. 

Netopirji

Netopirji (Chiroptera) so sesalci, saj samice kotijo žive mladiče, ki se prve tedne izključno hranijo z materinim ...

Vidra

Vidra ima prav na Goričkem najbolj vitalno populacijo v Sloveniji. 

Bober

Obglodana drevesa ob rekah in potokih so zanesljiv znak, da so se tudi na Goričko vrnili bobri.  

Navadni jelen

Goričko je od nekdaj znano po divjadi, saj so srne, jelenjad in divji prašiči so že v preteklosti privabljali lovc...