Projekti

Javni zavod Krajinski park Goričko del aktivnosti namenja prijavi in izvedbi projektov, ki jih razpisujejo raznovrstni programi pomoči EU. Mednje sodijo predvsem projekti, usmerjeni v izboljšanje stanja ohranjenosti vrst in življenjskih prostorov, ozaveščanje prebivalcev in obiskovalcev o pomeni ohranjanja narave in kulturne dediščine ter razvoju sonaravnih oblik turistične, kmetijske in gospodarske dejavnosti.  

LIFE NATURAVIVA (2017- )

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena...

Gorička krajina (2017- )

Naravovarstveni projekt, namenjen izboljšanju življenjskih pogojev za 10 živalskih vrst in izboljšanju stanja 3 tip...

DaRe to Connect (2018 - )

V projektu D2C-DaRe to Connect -  Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas alo...

321 go (2016-2019)

Projektno območje leži v podeželskem mejnem okolju Južne Gradiščanske (Avstrija) in Pomurske regije (Slovenija),...

Green Exercise (2016 - 2019)

  Projekt  si  prizadeva  za  skupno  promocijo  obstoječe  čezmejne  kulturne  in  naravne  turistične  ponudbe ...

Gorički travniki (2015 - 2016)

Projekt namenjen ohranjanju ekstenzivnih travnikov na Goričkem. 

Upkač (2011 - 2014)

Pojekt Upkač je bil namenjen trajnostnemu in sistemskemu ohranjanju biodiverzitete travniških sadovnjakov in obenem ...

Sosed k sosedu

Cilj projekta s polnim naslovom "Porabje in Goričko - povezana v kulturi" in akronimom "Sosed k sosedu" je z okrepit...

X

GRAJSKI BAZAR

Grad na Goričkem 12. 10., 10.00-16.00