Divji opraševalci

Opraševanje rastlin je proces, ki je ključnega pomena za obstoj življenja, kot ga poznamo danes. V kopenskih ekosistemih opraševalci zagotavljajo opraševanje in posledično oploditev rastlin. S tem omogočajo oskrbo s hrano in ohranjajo biotsko raznovrstnost tako rastlin kot živali. Proces opraševanja je v veliko korist tudi ljudem.

Med opraševalci so verjetno najbolj poznane domače oziroma medonosne čebele (Apis mellifera), ki jih v toplih mesecih slišimo brneti ob čebelnjakih in sadnih drevesih. V Sloveniji in širši okolici je posebej cenjena in znana slovenska avtohtona kranjska čebela ali kranjska sivka (Apis mellifera carnica), ki predstavlja podvrsto medonosne čebele. 

Domače čebele še zdaleč niso edini opraševalci v naravi. Poleg domačih, medonosnih čebel, je v Sloveniji bilo najdenih še 565 drugih vrst divjih čebel, ki imajo pri opraševanju rastlin nepogrešljivo vlogo. Ob čebelah pa so pomembni opraševalci tudi druge živali. 

Več o divjih opraševalcih na spodnjem posnetku: 

Čebele samotarke

Poleg medonosne čebele v Sloveniji živi več kot 500 vrst divjih čebel, večina od njih živi samotarsko.

Čmrlji

Črmlje prepoznamo po čokatem in gosto dlakavem telesu.

Drugi divji opraševalci

Poleg domačih in divjih čebel so v naravi pomembne opraševalke tudi druge žuželke.

Ogroženost divjih opraševalcev

Vedno več je dokazov, da je ohranjanje pestrosti opraševalcev ključno za zanesljivo in učinkovito opraševanje in s tem tudi za ohranjanje biodiverzitete.

20. maj - svetovni dan čebel

20. maja, na rojstni dan Antona Janše, obeležujemo svetovni dan čebel.

Izdelajmo svojo gnezdilnico za čebele samotarke ali čmrljak

Preverite, kako lahko samo z malo spretnosti in volje pomagate čebelam in drugim žuželkam.