DaRe to Connect (2018 - 2021)

V projektu D2C-DaRe to Connect -  Supporting Danube Region’s ecological Connectivity by linking Natura 2000 areas along the Green Belt, JZ KPG sodeluje kot pridruženi partner, saj je čezmejno območje zavarovane narave Goričko - Őrség eno od pilotnih območij. V projektu sodeluje 11 projektnih partnerjev iz različnih držav vzdolž Evropske zelene vezi. Projekt, ki se je pričel 1.6.2018 in se bo zaključil 31.5.2021, se izvaja v okviru Programa Podonavje (Intereg DANUBE).

Stanje travniškega postavneža na obeh straneh meje ni rožnato

5.9.2019 Na gradu Grad je potekala delavnica na temo stanja populacij in upravljanja habitatov travniškega postavneža na obeh straneh meje.

V iskanju travniškega postavneža na nemško-češki meji

22.6.2019 Skupaj s predstavniki Narodnega parka Őrség smo se ogledali različne prakse upravljanja travniških habitatov, kjer živi metulj travniški postavnež.

Kick-off konferenca projekta

26.11.2018 V Bratislavi je potekala uvodna konferenca projekta Dare2connect, v katerem sodelujemo kot pridruženi partnerji.

Iskanje gnezd travniškega postavneža

2.9.2018 Zaposleni v JZ KPG smo se srečali s sodelavci Narodnega parka Őrség, ki kot partner sodeluje v projektu Dare2connect.