Vanekov večer o varstvu narave z mag. Matjažem Ježem, Murska Sobota

Murska Sobota, 12.02.2020 ob 17.00.

Vabimo vas na VANEKOV VEČER O ­VARSTVU NARAVE V POMURJU IN NA POHORJU.

v sredo, 12. februarja 2020, ob 17. uri v Pokrajinski in študijski knjižnici v Murski Soboti, Zvezna ulica 10

Gost Ustanove dr. Šiftarjeva fundacija bo mag. MATJAŽ JEŽ

Januarja leta 1920 je trinajst uglednih posameznikov in strokovnjakov Odseka za varstvo prirode Muzejskega društva v Ljubljani, pokrajinski vladi Slovenije poslalo Spomenico kot poziv k sistemskemu varstvu narave v Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ob stoletnici pobude se bomo pogovarjali z mag. Matjažem Ježem.

Mag. Matjaž Jež, rojen leta 1947 v Mariboru, upokojen profesor biologije in magister bioloških znanosti Univerze v Ljubljani, je v severovzhodni Sloveniji znan kot varuh narave. V obdobju od 1978 do 2012 je bil kot naravovarstvenik zaposlen v Mariboru – najprej na Zavodu za varstvo naravne in kulturne dediščine, po letu 2002 pa na Zavodu RS za varstvo narave, ki ga je vodil med letoma 2002 in 2012. Živi v Mislinji, kjer vodi Društvo narava Pohorja in se posveča ohranjanju narave.

Poklicno se je ukvarjal z raziskovanjem in vrednotenjem narave, predvsem na območju severovzhodne Slovenije – od Pece do Lendavskih goric ter od Goričkega do haloških gričev. S pomočjo sodelavcev se je ves čas trudil ozaveščati tamkajšnje prebivalce o varovanju in ohranitvi naravnih vrednot in jih zakonsko zavarovati kot krajinske in regijske parke, še zlasti Muro in Pohorje. Na svojem področju je še aktiven; objavlja strokovne in poljudne članke, piše scenarije za naravoslovne filme, fotografira in predava.