Netopirji

Netopirji (Chiroptera) so sesalci, saj samice kotijo žive mladiče, ki se prve tedne izključno hranijo z materinim mlekom. Druga značilnost sesalcev je, da je njihova koža porasla z dlako in enako velja za netopirje, katerih koža je po telesu in glavi pokrivata z dlako. Ušesa, deli obraza in letalna opna so goli. Posebnost netopirjev je, da so edini sesalci na svetu, ki so sposobni aktivnega letenja. To jim omogoča letalna opna iz dveh plasti kože, napeta med nadlaktjo, podlahtnico, močno podaljšanimi kostmi prstov ter zadnjimi nogami in repom. Netopirji so razširjeni po celem svetu, razen na Antarktiki. 

V Sloveniji živi 30 vrst netopirjev, kar predstavlja 1/3 vseh slovenskih sesalcev. Na območju KP Goričko je bilo doslej zabeleženih 15 vrst netopirjev. Navadni netopir, mali podkovnjak, velikouhi, širokouhi in dolgokrili netopir so opredeljeni tudi kot kvalifikacijske vrste območja Natura 2000 Goričko. Ostale vrste netopirjev, ki živijo na Goričkem so še resasti netopir (Myotis nattereri), vejicati netopirji (Myotis emarginatus), ostrouhi netopir (Myotis oxygnathus), obvodni netopir (Myotis daubentonii), navadni mračnik (Nyctalus noctula), mali netopir (Pipistrellus pipistrellus), drobni netopir (Pipistrellus pygmaeus), belorobi netopir (Pipistrellus kuhlii), pozni netopir (Eptesicus serotinus), rjavi uhati netopir (Plecotus auritus) in sivi uhati netopir (Plecotus austriacus). Vse vrste netopirjev v Sloveniji so zavarovane. 

Živim z naturo 2000: "Posebno pomemben del življenjskega prostora netopirjev predstavljajo tudi stavbe kulturne dediščine, v katerih del leta preživi skoraj tri četrtine (71 %) vrst netopirjev v Sloveniji. Življenje netopirjev v gradovih in cerkvah, ki so že stoletja njihova pomembna zatočišča, celovito predstavlja tudi publikacija Netopirji v stavbah kulturne dediščine".

Kratek predstavitveni film je bil posnet v projektu Gorička krajina in je dostopen tukaj.

Navadni netopir

Navadni netopir je med največjimi netopirji v Sloveniji. 

Mali podkovnjak

Mali podkovnjak je majhen netopir, ki ima na Goričkem le dve znani porodniški skupini. 

Dolgokrili, širokouhi in velikouhi netopir

Na območju Natura 2000 Goričko varujemo tudi tri bolj redke vrste netopirjev. 

Svetlobno onesnaženje

Svetlobno onesnaževanje je pojem, ki opisuje nenadzorovano uhajanje svetlobe iz umetnih virov zunaj cilja osvetljave.

Varstvo netopirjev

Netopirji so izredno pomemben del ekosistema, zato je njihovo varstvo pomembno.