Žuželke

Žuželke so med najbolj številčno in vrstno zastopanimi skupinami živali na Goričkem. Prepoznamo jih po treh parih nog in tridelnem telesu. Skoraj vse imajo sposobnost letenja. V to skupino spadajo hrošči, metulji, kobilice, čebele in čmrlji, muhe ter kačji pastirji, med naravovarstveno pomembne spadajo nekatere vrste metuljev, hroščev in kačjih pastirjev.

Navadna metuljčica (Libelloides macaronius) je žuželka iz skupine mrežekrilcev, čeprav bi jo zaradi izgleda zlahka zamenjali za metulja. Živi na toplih, suhih in odprtih terenih, kjer plen lovi kar med letom. Na bolj suhih travnikih lahko opazimo podobo navadne bogomolke (Mantis religiosa) v značilni molilni preži. Samica pogosto po parjenju požre samca, saj gre za izjemno plenilsko žival. V mejicah, grmiščih in na travnikih lahko ob večerih slišimo značilno cvrčanje drevesne zelenke (Tettigonia viridissima), kobilice, ki se najpogosteje znajde na jedilniku velikega skovika. Na suhih travnikih podnevi poje poljski muren (Gryllus campestris).   

Hrošči

Najštevilčnejša skupina žuželk. 

Metulji

Vrstno pestri travniki, mejice in gozdovi so življenjski prostor 100-tim vrstam dnevnih metuljev in več tisoč vrst...

Kačji pastirji

V KP Goričko živi kar 44 vrst kačjih pastirjev. 

Divji opraševalci

Opraševanje rastlin je proces, ki je ključnega pomena za obstoj življenja, kot ga poznamo danes. V kopenskih ekosis...