Dnevni metulji

Na območju KPG je bilo doslej zabeleženih 100 vrst dnevnih metuljev od 180 vrst dnevnih metuljev, ki živijo v Slov...

Nočni metulji

V Sloveniji živi več kot 3400 vrst nočnih metuljev. 

Strašničin in temni mravljiščar

Strašničin in temni mravljiščar imata na Goričkem najbolj sklenjeni in številčni populaciji v Sloveniji. ...

Travniški postavnež

Najbolj ogrožen metulj v KPG živi na vlažnih travnikih. 

Močvirski cekinček

Metulj mokrotnih travnikov z žarečo rdeče-oranžno barvo zgornje strani kril. 

Varstvo metuljev

Metulji so ena od najbolj ogroženih skupin živali, ki jih ogroža predvsem izginjanje cvetočih travnikov.