Razstava na škrlup odpornih sort jablan Sadjarskega društva Pomurja

 T. Koltai, 12. 10. 2023

Goričkim sadjarjem leto 2023 ni prizaneslo. Spomladne pozebe so zdesetkale pridelek različnih sadnih vrst, pozebam pa sta sledili tudi razmeroma vlažna pomlad in poletje, kar pa je spodbudilo pojav številnih bolezni sadnega drevja. Najpogostejša bolezen jablan, naše najpogostejše sadne vrste, je jablanov škrlup, ki glavno škodo povzroča na listih in plodovih, okužuje pa tudi druge zelene dele dreves. Škrlup se pri nas v nasadih pojavlja vsako leto, več težav pa povzroča predvsem v letih z vlažno pomladjo.


Na turistični kmetiji Smodiš v Otovcih na Goričkem so člani sadjarskega društva Pomurja skupaj z dr. Boštjanom Godcem iz Kmetijskega inštituta Slovenije pripravili razstavo sort jablan, ki so odporne na škrlup. Do konca oktobra bo na voljo za ogled jabolka 17 sort jablan, odpornih na jabolčni škrlup. Namen razstave je promocija manj občutljivih sort jablan, s katerimi je pridelovanje jabolk lažje in manj zahtevno.

Več informacij o razstavi lahko pridobite pri predsedniku Sadjarskega društva Pomurja, Vladu Smodišu, na telefonski številki 031 312 173.