25. Kmečki dan na Gornjih Slavečih

Sobota, 12. avgust 2023, ob 9.00
Gornji Slaveči 18, gasilski dom

Organizator: Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Program:

• strokovno predavanje o pridelavi beljakovinaste krme na njivah: lucerna, soja
• predstavitev prezimnih in neprezimnih dosevkov; VOD, SOPO
• predstavitev mehanizacije za minimalno obdelavo tal, brez pluga
• predstavitev mehanizacije za PRECIZNO GNOJENJE IN ŠKROPLJENJE
• predstavitev tekmovalnega oranja s plugom krajnikom
• predstavitev novosti v kmetijstvu različnih podjetij, rezultati poskusov žit, SOR

Vsak obiskovalec dobi brezplačno malico! Povabite s sabo še druge prijatelje, kmetovalce na enkratno letno druženje in izobraževanje!