Posamična sadna drevesa v Krajinskem parku

   S. Dešnik, 14. 7. 2023


V projektu Gorička krajina je bilo na območju Nature 2000 Goričko zasajenih tudi 40 posamičnih, visokoraslih sadnih dreves hrušk ali skoršev. Ko bodo čez desetletja dovolj visoka, bodo pevska mesta velikemu skoviku in drugim pticam ter senca in sadež ljudem. Sajena so bila na krajinsko izpostavljenih in javno dostopnih krajih. Nekaj dreves se je posušilo in so bila že zamenjana z novimi sadikami.

Tako se je zgodilo tudi v Bodoncih pri pokopališču na bregu s čudovitim razglediščem na ravnico Mure, nedaleč od počivališča za pohodnike in kolesarje. Sadiko pred divjadjo varuje žična, 2 m visoka ograja, okolico s košnjo vzdržuje občina. Za uspešnejšo rast je potrebno obkostiti tudi travo in ovijalke ob deblu ter izvesti poletno negovalno rez. Pokošeno travo se sme položiti k deblu kot zastirka, ki bo zadržala vlago drevesu v vročini, ki prihaja. Več nasvetov o vzgoji sadnega dreveja preberite tukaj.

Čez desetletje se nadejamo že oblikovane krošnje in sadežev na njej.

Zaposleni v JZ KP Goričko vsako leto pregledajo stanje po izvedbi vseh ukrepov v naravi in so hvaležni vsem prejemnikom dreves, ki vzorno skrbijo za njihovo rast.