Nadaljujemo z ukrepi za ohranitev travniškega postavneža

  G. Domanjko
5. 7. 2023

Junija smo zaposleni v JZ Krajinski park Goričko, na vzhodu Krajinskega parka Goričko, pregledali 3,2 ha travnikov v upravljanju našega zavoda in zasebnih travnikov, ki so življenjski prostor zelo redkemu metulju - travniškemu postavnežu. Namen pregleda je bil poiskati travniško izjevko z jajčeci ali gosenicami travniškega postavneža. Ob pregledu travnikov smo našli in s količki označili 89 takšnih lokacij. Količki bodo služili orientaciji koscem, ki bodo označene rastline obkosili. V juliju, avgustu in deloma septembru se bodo gosenice prehranjevale z listi travniške izjevke in si iz njih naredile t.i. »gnezdo«, pajčevinasto tvorbo, ki jih bo varovala pred vplivi vremena in morebitnimi plenilci, kot so ptice. Na tak način bodo gosenice lahko varno rastle in se v letošnjem koledarskem letu razvijale do stopnje, ko se bodo jeseni, pred neugodnimi zimskimi razmerami, umaknile v tla in se zabubile. 

Travniški postavnež (Euphydryas aurinia) velja za enega najredkejših in hkrati najbolj ogroženih metuljev v KP Goričko. Tudi drugod po Sloveniji in Evropi populacije postavneža na mokrotnih travnikih drastično upadajo. Več ...


Vrhove količkov smo pobarvali, da so bolj vidni koscem v traktorjih    G. Domanjko

»Gnezda« gosenic travniškega postavneža smo pričeli označevati leta 2018 v okviru projekta Gorička krajina. Ukrep se je za ohranjanje populacije travniškega postavneža na Goričkem izkazal za ustreznega, saj se je število najdenih gnezd gosenic iz leta v leto povečevalo. Letos smo sicer našli manj gnezd oziroma hranilnih rastlin z jajčeci in gosenicami kot v lanskem letu. Domnevamo, da je za to krivo neugodno vreme z nadpovprečno veliko dežja v mesecu maju, ko odrasli metulji odlagajo jajčeca. Hkrati pa so bili travniki s travniško izjevko, v času izletavanja metuljev iz tal, deloma poplavljeni.