Program Interreg Slovenija – Madžarska potrjen

Evropska komisija je s sklepom Komisije z dne 14. november 2022 potrdila Interreg VI-A Slovenija-Madžarska program (IP SI-HU) za obdobje 2021–2027. Pogram čezmejnega sodelovanja Slovenija-Madžarska je nadaljevanje procesa sodelovanja, ki se je začel sredi 90. let prejšnjega stoletja v trilateralni in bilateralni sestavi (programi čezmejnega sodelovanja Avstrija-Slovenija-Madžarska, Slovenija-Madžarska-Hrvaška in Slovenija-Madžarska). Program se osredotoča na omejeno število tematskih področij in bo združil vire za spodbujanje sprememb in izkoristil priložnost za večjo raven zmogljivosti sodelovanja, nov razvoj in skupne rešitve za ugotovljene izzive.

Za več informacij kliknite na Interreg program ali  Povzetek za državljane v angleškem jeziku. Tudi prevedeni dokumenti bodo kmalu objavljeni na spletni strani programa.

Vse zainteresirane deležnike na programskem območju vabijo k spremljanju objav na spletni strani programa. Razpis bo objavljen predvidoma februarja ali marca 2023. Program bo deloval po sistemu odprtega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji oddajajo projektne prijave neprekinjeno po objavi javnega razpisa, dokler so na voljo sredstva.

Prvi rok za oddajo projektnih prijav bo predvidoma spomladi 2023. Skupaj z javnim razpisom bodo objavljene vse relevantne smernice in informacije. Preberite več ...