31. julija obeležujemo Svetovni dan naravovarstvenih nadzornikov

 M. Podletnik, JZ KPG

Zadnji dan v juliju je posvečen naravovarstvenim nadzornikom ali v tujini bolje poznanim pod imenom rangerji. Nadzornikov v Sloveniji ne boste spoznali po širokem klobuku na glavi, temveč predvsem po službenem znaku na uniformi.


Službeni znak naravovarstvenih nadzornikov 

Najdaljšo tradicijo naravovarstvenega nadzora v Sloveniji ima naš edini narodni park, Triglavski narodni park, katerega pričetki segajo še v lovsko-čuvajsko službo Gojitvenega lovišča Triglav. Od ustanovitve parka leta 1981 je ta služba preoblikovana v naravovarstveno nadzorno službo. Desetletje kasneje je nadzorno službo vzpostavil tudi Regijski park Škocjanske jame. Danes nadzorniki delujejo v devetih zavarovanih območjih narave, kjer deluje skupno 55 nadzornikov. Največ prav v Triglavskem narodnem parku, kjer jim pomagajo tudi prostovoljni naravovarstveni nadzorniki.


Med nalogami nadzornikov je spremljanje splošnega stanja v naravi ter stanja zavarovanih vrst in naravnih vrednot  M. Podletnik

Čeprav bi iz naziva sklepali, da je vloga nadzornikov predvsem nadzor nad varstvenimi režimi in kaznovanje kršitev, so naloge nadzornikov veliko širše in v prvi meri ozaveščevalne narave. Naravovarstveni nadzorniki največ časa namenimo spremljanju splošnega stanja v naravi in stanja zavarovanih in varovanih vrst ter naravnih vrednot. Velik del namenimo ozaveščanju tako prebivalcev kot obiskovalcev zavarovanega območja, pogosto tudi svetujemo posameznikom. Neredko izvajamo tudi različna vodenja za skupine otrok in obiskovalcev, usmerjamo obisk v parkih ter skrbimo za parkovno infrastrukturo. Na žalost pa še vedno naletimo na številne kršitve v naravi. Takrat je naša naloga, da opozorimo kršitelje na varstvene režime ali jih ustrezno sankcioniramo ali pa obvestimo pristojne inšpekcijske organe.


Na žalost še vedno pogosto naletimo na takšne prizore  Arhiv JZ KPG

Kršitve so pogosto posledica slabe ozaveščenosti in nepoznavanja pravnih predpisov, zato v Krajinskem parku Goričko z različnimi aktivnostmi, kot je tudi organizacija kviza o naravi in človeku, skušamo ozaveščati tako prebivalce kot obiskovalce območja. S kvizom vsako leto ozaveščamo šolarje o pomenu varstva narave in okolja. Žal se še vedno prepogosto srečujemo z namernimi kršitvami, ki slabšajo bivalno okolje vsem nam, ne le živalim in rastlinam.  Ob svetovnem dnevu si zato želimo le, da bi bilo kršitev vsako leto manj!