20. maj - svetovni dan čebel

Čebele in drugi opraševalci v naravi predstavljajo nepogrešljivo skupino živali. Z opraševanjem skrbijo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, zdravo življenjsko okolje in prehransko varnost človeka.

Zaradi upadanja njihovega števila in raznovrstnosti je Organizacija združenih narodov na pobudo Slovenije, leta 2017 sprejela 20. maj, kot svetovni dan čebel

Namen obeleževanja svetovnega dne je poudarjanje izjemnega pomen čebel in drugih opraševalcev v ekosistemih in pridelavi hrane, hkrati pa tudi opozarjanje na grožnje, ki pretijo njihovim populacijam in upadanje njihove številčnosti.

Datum ni bil izbran naključno. V mesecu maju so pri nas čebelje družine najbolj aktivne. 20. maja leta 1734 pa se je namreč rodil Anton Janša, slovenski čebelar, slikar, učitelj in začetnik sodobnega čebelarstva. S svojim delom je prispeval velik doprinos k poznavanju medonosnih čebel, razpoznavnosti kranjske čebele in slovenskega načina čebelarjenja ter čebelarske kulture. Prav je, da se ob svetovnem dnevu čebel spomnimo tudi njega. 

Na nas je, da svetovni dan čebel praznujemo in se trudimo ozaveščati o poslanstvu čebel in drugih opraševalcev na našem planetu.

Naj medi!