Tradicionalne obrti in dejavnosti

Tesna povezanost z naravo in njenimi danostmi se je in se še odraža v vsakdanjem življenju Goričancev. Poleg poljedelstva, živinoreje, vinogradništva, sadjarstva so imele velik pomen domače obrti in dejavnosti. Vse, česar sami niso pridelali, so morali kupiti pri obrtnikih na domu ali na sejmih. Med najbolj poznane spadajo tkalci, lončarji, slamokrovci, kovači, medičarji, mlinarji in žagarji. 

Na območju Goričkega še ustvarjajo mojstri domače obrti in dejavnosti. Lončarske, medičarske, pletarske izdelke ali remenke ponujajo v svojih delavnicah in na sejemskih prireditvah. Na gradu Grad poteka največja sejemska prireditev na Goričkem. Na drugo soboto v oktobru bogato obložene stojnice ponudnikov domače obrti in dejavnosti dopolnjuje ponudba kulinarična ponudba in kulturni program. 

Lončarstvo

Lončarstvo štejemo med najstarejše obrti. Lončarji dobrovniške in bogojinske župnije so se začeli v 18. stoletju ...

Izdelava remenk

Okraševanje jajc ob veliki noči je tradicija, ki živi še danes. Jajca, ki so del velikonočne žegenjske košare na ...

X

GRAJSKI BAZAR

Grad na Goričkem 12. 10., 10.00-16.00