Lončarstvo

Lončarstvo štejemo med najstarejše obrti. Lončarji dobrovniške in bogojinske župnije so se začeli v 18. stoletju združevati v cehe. Geografsko in zaradi različnosti pri izdelkih ločimo dve skupini prekmurskih lončarjev: filovsko in goričko. Konec 19. stoletja naj bi bilo po ustnem izročilu v Filovcih 90 lončarjev. Filovski lončarji so bili znani po črno žgani posodi. Veliko lončarjev je bilo tudi na Kobilju, kjer je zadnji lončar prenehal delati leta 1960. Središče goričkih lončarjev so bili Moščanci, lončarili pa so bili tudi v Pečarovcih, Lončarovcih, Fokovcih. V soboškem okraju je bilo leta 1927 54 delujočih lončarjev, v začetku petdesetih let še 40, leta 1957 pa 29 lončarskih delavnic. S pojavom cenejše kovinske posode je lončarstvo začelo izginjati.

Lončarske delavnice in izdelki

Delavnico so imeli lončarji navadno v ločenem prostoru v hiši ali poleg nje, včasih na dvorišču v zidanih ali les...

Gorički lončar Adolf Hašaj iz Kuzme

Jelka Pšajd Gorički lončar Adolf Hašaj  Gorički lončar Adolf Hašaj (1941–1993),  je v sebi združeval sprošč...