Építési örökség

A mai Szent Márton-templom a domonkosfalvi temetőben Muravidék legrégibb fennmaradt szakrális emléke, a 13. század közepén épült. A román építészet, valamint a gótikus festészet kivételes emléke 13. század közepén épült Seloi körtemplom. A Goričkó területén még a 15. és 16. század közepén is élő gótikus építészet jellegzetességei fedezhetőek fel Grad, Gornji Petrovci és Boreča templomain. A gótikát a török veszedelem időszaka követte, majdnem két évszázadon keresztül, a 15. századtól a 17. századig fenyegetést jelentve a vidékre. Akkoriban a legnagyobb erőfeszítések a védekezésre irányultak, de ezt követően a Goričkón kívül fekvő mezővárosok és városok fejlődésnek indultak.
A 19. század végén és a 20. század elején főleg Muraszombat városiasodott erősen, a fordulatot a fejlődésben és felismerhetőségben pedig természetesen az 1919 utáni időszak jelentette, amikor Prekmurje Goričkóval együtt ismét a szlovén anyaországgal egyesült.
Ma a legtöbb látogatót az egyik legnagyobb szlovén vár, a Gradban található vár vonzza felújított várkápolnájával és a Bogojinában található Urunk Mennybemenetele temploma.