Škorec

V poletnih dneh se iz visokodebelnih sadovnjakov na Goričkem sliši glasno čebljanje. V duplu stare jablane mladi škorci glasno kličejo svoja starša, ki na bližnjem travniku stikata za žuželkami. Škorec (Sturnus vulgaris) je ena od najpogostejših gnezdilk visokodebelnih sadovnjakov na Goričkem.  

Opis
Škorec je zelo družaben ptič, ki se razen v času gnezdenja rad združuje v velike jate. Še posebno izjemni prizori so ogromne jate škorcev, ki prenočujejo v kakšnem trstičju jezer. V svatovskem perju je njegovo perje črno obarvano, vendar se barva perja pod sončno svetlobo preliva v kovinsko modro-vijolično-zelene odtenke. Pozimi ima po telesu mnoge bele, svetleče pike. V času gnezdenja ima rumen kljun, pozimi pa črn. Mladi škorce so bolj enotno rjavo-sive barve. Zraste do 22,5 cm in tehta med 75 in 90 g. 

Oglašanje škorca je mešanica različnih zvokov, ki zajema od žvižganja in škripanja do pokajočih glasov. Je tudi eden od najboljših posnemovalcev petja drugih ptic in celo oglašanja drugih živali, zato nas škorci še posebno spomladi lahko hitro zavedejo.


Škorec
Avtor posnetka: dr. Tomi Trilar
Slovenski arhiv živalskih zvokov, Prirodoslovni muzej Slovenije

Gnezdenje
Gnezdi v drevesnih duplih, zidnih špranjah in drugih razpokah ter gnezdilnicah. Ponavadi ima dva zaroda letno, prvič prične gnezditi že marca ali v začetku aprila. Gnezdo prepoznamo po večjih travnih bilkah in slami, pogosto je zelo umazano. Duplo, kjer gnezdijo škorci, nemalokrat prepoznamo po precej, z belimi iztrebki umazanem vhodu v duplo. V gnezdo samica zvali od 3–8 modrikasto obarvanih jajc, iz katerih se po 11–15 dneh izvalijo goli mladiči. Mladi škorci gnezdo zapustijo po 3 tednih. 

 

PrehranaŠkorec je vsejeda ptica, ki se hrani tako z rastlinsko kot z živalsko hrano. V času gnezdenja se hrani predvsem z žuželkami, deževniki in polži. Občasno, predvsem jeseni, se priložnostno loti tudi sadja: češenj, višenj, grozdja, sliv ... ter drugih kmetijskih pridelkov (oljke itd.) Jate škorcev lahko v nasadih povzročijo precejšnjo škodo, vendar so škorci pomembni plenilci škodljivcev v kmetijstvu in vrtnarstvu. 

Razširjenost in varstveni status
Škorec velja za najbolj razširjeno ptico na svetu, saj so ga z območja prvotne naseljenosti v severni Afriki in Evropi zanesli po celem svetu. Ker je zelo prilagodljiva vrsta, danes velja za najuspešnejšo vrsto na svetu. V Sloveniji ga najdemo povsod, razen v osrčju Alp. Na obali je ptica stalnica, drugod klatež, ki se seli le ob hladnih zimah. 

V Sloveniji je zavarovana vrsta, ki jo potencilno ogroža predvsem pomanjkanje ustreznih gnezdišč.