Pivka

 


Pivka
Avtor posnetka: dr. Tomi Trilar
Slovenski arhiv živalskih zvokov, Prirodoslovni muzej Slovenije

 

OPIS: do 30 cm velika in do 200 g težka žolna, po hrbtni strani olivno zelene barve, sprednja stran siva in rumeno obarvano repno perje. V primerjavi s sorodno zeleno žolno, manjša rdečina na glavi; letalna peresa na krilih črna z belimi progami

OGLAŠANJE: padajoči klici "piv-piv-piv" (od tod ime)

HRANA: ličinke žuželk in žuželke, pozimi semena in jagodičevje 

ŽIVLJENJSKA DOBA: 510 let

HABITAT: predvsem listnati in mešani gozdovi, tudi visokodebelni sadovnjaki

RAZŠIRJENOST: Evrazija, v Sloveniji splošno razširjena in pogosta celoletna vrsta

GNEZDENJE: gnezdi v duplu, ki si ga izdolbe sama; 510 jajc,  mladiči se izvalijo po 1517 dneh in poletijo pri starosti 4 tednov

DEJAVNIKI OGROŽANJA: pomanjkanje primernega življenjskega prostora zaradi odstranjevanja starejših dreves in izsekavanja visokodebelnih sadovnjakov

VAROVANJE: ohranjanje starih dreves v gozdnih sestojih, sonaravno gospodarjenje z gozdovi, ohranjanje visokodebelnih sadovnjakov

VARSTVENI STATUS: V - ranljiva vrsta

ZANIMIVOST: drugo ime za pivko je siva žolna - zaradi sive obarvanosti perja


Pivka   G. Domanjko