LIFE NATURAVIVA (2017- 2022)

Slovenija se ponaša z eno najvišjih biotskih pestrosti v Evropi, ki pa ni dovolj prepoznana in zato ne dovolj cenjena. Zato se je Nacionalni inštitut za biologijo z devetimi partnerji odločil za prijavo 5-letnega komunikacijskega LIFE projekta na Evropsko komisijo.

Splošni cilj projekta LIFE NATURAVIVA je razkriti izjemne naravne dragocenosti Slovenije in njihov pomen ter osvetliti nevarnosti, ki jim pretijo. Posebej se bomo posvetili endemičnim in ogroženim vrstam. Kakšne posledice ima izguba ene vrste? Kakšne koristi nam prinaša bogata biodiverziteta in kakšne bi lahko imeli, če bi jo bolje poznali in pametno izkoristili, a ne prizadeli?

Največ aktivnosti se bo dogajalo na zavarovanih območjih, zato je pet slovenskih naravnih parkov projektnih partnerjev. Vendar tudi na naravo zunaj parkov ne bomo pozabili, saj je »narava povsod«. Sporočila o vrednosti biodiverzitete morajo doseči zadnji kotiček Slovenije. Zato jih bomo povezali s kulturno dediščino in umetnostjo, pridružili prireditvam in koncertom ter naslovili občinstvo, ki tega ne pričakuje - ki išče kulturne in umetnostne dogodke, najde pa sporočilo o ogroženosti narave: narava sama je najmočnejši navdih za umetnost in kulturo. Dogodke bomo posneli in uporabili kot promocijske kratke filme.

O biodiverziteti in nujnosti njenega ohranjanja bomo izobraževali in ozaveščali različne ciljne skupine, od vrtcev do študentov, od kmetov do politikov, in zato uporabljali različne pristope. Sodelovali bomo na sejmih, razstavah, okoljskih dnevih. Ne nazadnje, projekt bo s svojimi akcijami odkril turističnim organizacijam zelene kotičke Slovenije z naravnimi posebnostmi in bogato biotsko pestrostjo, a pri tem pokazal na možnosti butičnega, zdržnega turizma, ki ne bo ogrožal narave. 

Rezultati projekta so objavljeni v poljudni publikaciji LIFE NATURAVIVA, Biodiverziteta — umetnost življenja, ki jo lahko prelistate tukaj.  

Novice projekta

Aktualne novice o dogajanju v projektu LIFE NATURAVIVA. 

Osebna izkaznica

Biodiverziteta ali raznoživost je umetnost življenja in moto desetih projektnih partnerjev.

Biodiverziteta - umetnost življenja

Biodiverziteta šteje! Je fantastična raznolikost življenja, ena najbolj dragocenih in najbolj žlahtnih značilnosti našega planeta, saj je ključni element ekosistemskih storitev, od katerih smo odvisni.  Prezentacija za OŠ

Publikacije

Publikacije LIFE NATURAVIVA: št. 1 - Biodiverziteta v gozdu   št. 2 - Biodiverziteta na vrtu in v gozdu št. 3 - Biodiverziteta in kulturna krajina št. 4 - Biodiverziteta in voda  Poljudno poročilo rezultatov projekta LNV Načrt interpretacije Krajinskega parka Goričko  

Biodiverziteta v naravnih parkih Slovenije

Naravne parke v Sloveniji odlikuje še posebno ohranjena naravna dediščina.

Strategija Evropske unije za biotsko raznovrstnost

Evropska unija je v letu 2020 sprejela strategijo za biotsko raznovrstnost do leta 2030.