Osebna izkaznica

Akronim projekta:  LIFE NATURAVIVA (LIFE 16 GIE/SI/000711)
Naslov projekta: Biodiverziteta - umetnost življenja
Vodilni partner: Nacionalni inštitut za biologijo (NIB)
Projektni partnerji: 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije  (KGZS)

Grm Novo mesto - Center biotehnike in turizma (GRM)       

Javni zavod Krajinski park Goričko (JZ KPG)

Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (JZ KPLB)

Kozjanski park (KP)

LUTRA, Inštitut za ohranjanje naravne dediščine

Notranjski regijski park (NRP)

Javni zavod Triglavski narodni park (TNP)

Univerza v Ljubljani (UL)

Trajanje projekta: 4.9.2017 - 31.8.2022
Vrednost projekta: 2.482.242 EUR; od tega JZ KPG 181.978 EUR
Projekt sofinancirata: 

1.473.385 EUR (60 %) - Finančni mehanizem LIFE+

Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije