Kviz o naravi in človeku

Kviz o naravi in človeku je nastal v okviru sodelovanja upravljalcev zavarovanih območij KP Goričko, NP Raab v Avstriji in NP Őrseg na Madžarskem, ki se povezujemo v Trideželni park Goričko-Raab-Őrseg. Prvotno je bil namenjen le osnovnošolcem iz območja Krajinskega parka Goričko. Od leta 2017 vabimo k sodelovanju vse osnovnošolce iz Pomurja. 

Namen kviza je ozaveščanje šolarjev o pomenu varstva narave in okolja ter sesznanjanje z aktualnim delom Javnega zavoda Krajinski park Goričko. 

Kviz o naravi in človeku vsebinsko nagovarja vsebine življenjske pestrosti Goričkega. Vsako leto izberemo temo, na katero se navezujejo vprašanja. Aktivnost poteka v dveh delih. Spletni del obsega tri sklope nalog, ki jih učenci rešujejo v skupinah. Prva dva sklopa sta namenjena raziskovanju pisnih in spletnih virov, tretji je namenjen delu na terenu. Točke iz prvih treh sklopov seštejemo in objavimo finaliste. Pet ekip, ki zbere največ točk se uvrsti v finalni del tekmovanja, ki poteka na gradu Grad. Finalisti se pomerijo v petih izzivih brez pomoči mentorjev. 

Najboljše čakajo nagrade, vse pa nepozabno doživetje in boj za točke na malo drugačen način. 

Kviz o naravi in človeku 2023/24

Tema letošnjega kviza: TRAVNIKI.

Kviz o naravi in človeku 2022/23

Tema letošnjega kviza je Gorička krajina

Kviz o naravi in človeku 2021/22

Osnovnošolce pomurskih osnovnih šol vabimo k spoznavanju dvoživk v Krajinskem parku Goričko.

Kviz o naravi in človeku 2020 21

Osnovnošolce pomurskih osnovnih šol vabimo k spoznavanju narave in krajine v obliki tekmovanja v znanju: 8. Kviza o naravi in človeku.

Kviz o naravi in človeku 2019 20

7. Kviz o naravi in človeku smo posvetili visokodebelnim senožetnim sadovnjakom.

Kviz o naravi in človeku 2018 19

6. Kviz o naravi in človeku je namenjen poglobljenemu spoznavanju travnikov.

Kviz 2013 - 2017

Kviz o naravi in človeku poteka od šolskega leta 2013/14. Cilj kviza je spodbuditi učence k raziskovanju in spoznavanju Krajinskega parka Goričko.