Informacije javnega značaja

Informacije javnega značaja javnega zavoda Krajinski park Goričko vsebujejo splošne podatke o javnem zavodu Krajinski park Goričko kot organu in o informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga. 

Javni zavod Krajinski park Goričko 
Grad 191, 9264 Grad 
Transakcijski račun: 01100-6000010208 
Matična številka: 1930621 
Identifikacijska številka za DDV: SI 84837730

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja krajinskega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, predstavnik nevladnih organizacij in predstavnik Javnega zavoda Krajinski park Goričko.

Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko

Strokovni organ zavoda je Strokovni svet zavoda. Strokovni svet zavoda sestavlja pet članov in sicer: direktor zavoda, strokovnjak izmed delavcev zavoda, ki ga predlaga zavod, predstavnik Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, strokovnjak s področja kmetijstva, ki ga predlaga Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota in strokovnjak s področja kulturne dediščine, ki ga predlaga Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Organi upravljanja JZ KPG

Svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko Najvišji organ upravljanja je svet zavoda, v katerem so predstavniki ustanovitelja krajinskega parka, parkovnih lokalnih skupnosti, predstavnik nevladnih organizacij in predstavnik Javnega zavoda Krajinski park Goričko.Predsednik: Alojz Marn, Ministrstvo za okolje in prostor Svetniki/ce: Cvetka Vereš, Ministrstvo za okolje in prostorNevenka Rebrica, Ministrstvo za financeSilvester Krajnec, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoSrečko Štajnbaher, Ministrstvo za kulturoGregor Černoga, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijoStanislav Sraka, Razvojna agencija SinergijaCvetka Ficko, Občina Grad Iztok Fartek, Občina Šalovci (podpredsednik sveta)Jože Rituper, predstavnik nevladnih organizacijLidija Bernjak Sukič, Javni zavod Krajinski park Goričko Strokovni svet Javnega zavoda Krajinski park Goričko Predsednik: Jožef Sedonja, Zavod za varstvo narave Slovenije, OE MariborČlana:Stanislava Dešnik, direktorica Javnega zavoda Krajinski park GoričkoKristjan Malačič, naravovarstveni nadzornik v Krajinskem parku GoričkoMiran Krivec, Zavod za varstvo kulturne dediščine, OE Maribordr. Stanko Kapun, Kmetijsko gozdarska zbornica RS, Zavod M. Sobota

Program dela 2019

Program dela 2019 

VRH

X

Preživeti z netopirji

4. 7., 10.00-17.00 Kančevci, dan odprtih vrat