Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2024

Programa dela s finančnim načrtom za leto 2024 je bil obravnavan in potrjen na 7. redni seji Sveta Javnega zavoda Krajinski park Goričko v 5. mandatu, ki  je bila 14. februarja 2024.

Sklep o soglasju k programu dela in finančnemu načrtu je minister za naravne vire in prostor, Jože Novak, podpisal 28. februarja 2024.

Oba dokumenta sta priložena.