Organi upravljanja JZ KPG

Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja Svet javnega zavoda in Strokovni svet.

Cenik JZ KPG

Cenik storitev Javnega zavoda potrjuje Svet javnega zavoda.

Seznami oddanih javnih naročil

Seznami oddanih javnih naročil nad vrednostjo 10.000 EUR.

Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2021

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2021 je bil potrjen 22.3.2021.

Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2020 z rebalansom

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2020 z rebalansom je bil potrjen 25.5.2020.

top