Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2024

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2024 je bil potrjen 28.februarja 2024.

Cenik storitev JZ Krajinski park Goričko 2024

Cenik storitev je potrdil Svet JZ KPG na redni seji 2.februrja 2022.

Organi upravljanja JZ KP Goričko 2021-2025

Člani sveta zavoda in strokovnega sveta v 5. mandatu.

Načrt upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025

Načrt upravljanja se upošteva pri urejanju prostora, opravljanju dejavnosti ter upravljanju in rabi naravnih dobrin v KPG ter gospodarjenju z njimi, pri ohranjanju krajinske pestrosti ter izvajanju gospodarskih in drugih javnih služb v parku.

Seznami oddanih javnih naročil

Seznami oddanih javnih naročil nad vrednostjo 10.000 EUR.