Načrt upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025

Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Goričko za obdobje 2021–2025 Objava v uradnem listu Republike Slovenije št. 91/2021 z dne 7.6. 2021

Organi upravljanja JZ KPG

Javni zavod Krajinski park Goričko upravlja Svet javnega zavoda in Strokovni svet.

Cenik storitev JZ Krajinski park Goričko

Cenik storitev Javnega zavoda potrjuje Svet javnega zavoda.

Program dela in finančni načrt JZ KPG za leto 2021

Program dela in finančni načrt Javnega zavoda Krajinski park Goričko za leto 2021 je bil potrjen 22.3.2021.

Seznami oddanih javnih naročil

Seznami oddanih javnih naročil nad vrednostjo 10.000 EUR.

top

X

Divja Slovenija, gledališče Park, M. Sobota

NEDELJA, 24. oktober, 19.00