Doživljajski park Vulkanija


Grad 174, Grad 9264
T: 02/553 10 00
E: info@vulkanija.si
W: www.vulkanija.si

V središču vasi Grad se nahaja Doživljajski park Vulkanija, ki vas popelje v središče Zemlje, kjer teče lava. Ne verjamete? Oglejte si Vulkanijo, spoznajte krtka Olija in v geološkem muzeju spoznajte kamnine, minerale, ...

Ogled gradu Grad nadaljujte v Vulkaniji in okolici. V bližjem opuščenem kamnolomu je vidna plast tufa, ki je nastal pred milijoni let. Kamnolom, ki se nahaja ob cesti Grad – Kuzma, je lep primer kamnoloma, v katerem so v preteklosti razstreljevali in trli kamen za gradbena dela. Kamnolom že več let ni v uporabi in je urejen za turistično ponudbo. Vključen je v niz ogledov naravnih in kulturnih danosti v občini Grad.  V kamnolomu, katerega stena je visoka nad 15 m, se posebno pozimi zrcalijo vse barve mavrice na ledeniku, ki nastane ob curljanju vode čez rob kamnoloma. 
Skupna vstopnica.