Cerkev sv. Helene na Pertoči

Cerkev sv. Helene na Pertoči je originalna gotska cerkev iz 16. stoletja, ki so ji v šestdesetih letih 20. stol. podrli ladjo in zgradili novo v stilu stanovanjske arhitekture. V gotski arhitekturi sta ohranjena le prezbiterij in zvonik. Cerkev stoji na izpostavljeni legi, na vrhu hriba nad vasjo. Ob njej je pokopališče. Cerkev sv. Helene na Pertoči v svoji notranjosti skriva umetnino, ki je delo priznanega slovenskega mozaičarja svetovnega slovesa, patra Marka Rupnika. Prešernov nagrajenec je znan tudi po izdelavi zasebne kapelice papeža Janeza Pavla II. v Vatikanu. Njegova dela krasijo cerkve v Fatimi na Portugalskem, v Lurdu v Franciji, Rimu v Italiji in seveda doma v Kopru in na Pertoči. Mozaik meri 92 kvadratnih metrov in prekriva skoraj celoten prednji del cerkve – prezbiterij. Mozaik je bogatih barv ter podob, vsi upodobljeni lik in elementi pa imajo tudi globok teološki pomen in sporočilo.


Mozaik patra Marka Rupnika na Pertoči    L. Klar

".. v letu 2009 je obogatena z mozaikom patra Marka Rupnika. V današnji stranski kapeli in zvoniku župnijske cerkve je ohranjen večinoma poznogotski videz. Kratki prezbiterij priča o gotski stavbni fazi, oprema v njej pa je psevdogotska. V nasprotni osi, kot je bila stara ladja, so med letoma 1963– in 1970 po načrtih Jožeta Požauka postavili nov cerkveni hram. Med opremo izstopata kakovostni plastiki tirolskega mojstra Josefa Schmalzla in slikana okna – vitraži, za katere je leta 1984 oblikoval osnutke Jože Zel.", sta v vodnik za popotnike sedmih dni na Goričkem in v Porabju, zapisala Stanka Dešnik in Janez Balažic.

Vodnik je na voljo v središču za obiskovalce na gradu Grad