Cerkve in kapele

Današnja pokopališka cerkev Sv. Martina v Domanjševcih velja za najstarejši ohranjeni sakralni spomenik v Prekmurju, nastala je malo pred sredo 13. stoletja. Izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture ter gotskega slikarstva je tudi rotunda v Selu, nastala v sredini 13. stoletja. Odmevi gotske stavbarske prakse, ki na območju Goričkega niso zamrli še skozi 15. in 16. stoletje, se kažejo na cerkvah pri Gradu, v Gornjih Petrovcih in Boreči. Po času gotike je nastopilo obdobje turške nevarnosti, ki je tudi ta del ogrožala skoraj dvesto let, vse od 15. do 17. stoletja. Takrat je bila večina moči usmerjena v obrambo, pozneje pa je razvoj zajel trge in mesta zunaj Goričkega.
Ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja je doživela močno urbano rast predvsem Murska Sobota, mejnik v razvoju in prepoznavnosti pa seveda predstavlja čas po letu 1919, ko je bil prekmurski del skupaj z Goričkim vnovič združen z matično slovensko domovino.
Danes največ obiskovalcev pritegneta eden največjih gradov na Slovenskem, grad pri Gradu s prenovljeno grajsko kapelo in cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini.

Cerkev Sv. Martina Domanjševci/Domonkosfa

Na zahodnem delu slovensko-madžarske vasi Domanjševci/Domonkosfa se južno od Male Krke, vrh griča v gozdu, skriva ...

Poznogotska cerkev sv. Ane v Boreči

Sredi borovih gozdov, 2 km pred križiščem ceste Gornji Petrovci-Grad, ki je bilo nekoč križišče starih cesarskih...

Rotunda sv. Nikolaja v Selu

Rotunda sv. Nikolaja stoji v severnem delu vasi Selo in je izjemen spomenik okrogle romanske arhitekture ter gotskega...

Cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu je kakovosten spomenik gotske arhitekture, domnevno zgrajen že v ...

Bela golobica v Bogojini

Župnijska cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini leži na imenitnem mestu v severnem delu naselja, katere znanilec ...

Cerkev sv. Helene na Pertoči

Cerkev sv. Helene na Pertoči Originalna gotska cerkev iz 16. stoletja, ki so ji v šestdesetih letih 20. stol. podrli...

Evangeličanska cerkev na Hodošu

Najstarejša stavba na Hodošu je evangeličanska cerkev. Zgrajena je bila med leti 1838 in 1842 po poznobaročnih zgle...

Cerkev sv. Trojice v Gornjih Petrovcih

Cerkev svete Trojice v Gornjih Petrovcih stoji na Nedelskem vrhu (355 m) od nekdaj znanem po vinogradništvu.  Že od...

Evangeličanska cerkev v Bodoncih

Evangeličanska cerkev v Bodoncih Bodonska cerkvena občina obstaja od leta 1792, evangeličani pa so na tem področj...

Cerkev sv. Jurija pri Svetem Juriju

Velika troladijska neoromanska cerkev sv. Jurija pri Svetem Juriju je iz leta 1925 in je nastala po načrtih arhitekt...

Cerkev sv. Benedikta v Kančevcih

V okolju, kjer stoji cerkev sv. Benedikta v Kančevcih, je že davno stala njena starejša prednica, ki se v virih ome...

Evangeličanska cerkev v Gornjih Petrovcih

Evangeličanska cerkev v Gornjih Petrovcih je bila zgrajena v samem naselju leta 1824, rekonstruirana pa 1894, po na...

Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih

Evangeličanska cerkev na Gornjih Slavečih stoji sredi doline in ji daje prostorski poudarek. Histolitična arhitekt...

Cerkev sv. Martina v Kobilju

Cerkev sv. Martina stoji v središču vasi Kobilje. Razpotegnjena vas Kobilje je na obeh bregovih Kobiljanskega potoka...

Cerkev sv. Jožefa na osrednjem trgu Cankove

Cerkev sv. Jožefa na osrednjem trgu Cankove na je bila zgrajena leta 1718 v tlorisni zasnovi križa z zahodnim zvoni...

Kapela sv. Vida

V neposredni bližini Bukovniškega jezera stoji kapela svetega Vida. Prvotno je na tem mestu stal le leseni križ, l...