Cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu

Župnijska cerkev Marijinega vnebovzetja pri Gradu je kakovosten spomenik gotske arhitekture, domnevno zgrajen že v 1. polovici 15. stoletja, z nižjo ladjo in višjim, poligonalno sklenjenim prezbiterijem. Zvonik je bil prezidan leta 1729, cerkev opirajo stopnjevani oporniki ter opasujejo talni zidci. Oba portala sta kamnoseško obdelana. Križnorebrast in zvezdast obok prezbiterija počiva na geometričnih konzolah in polstebrih. Glavni oltar je leta 1778 izdelal radgonski kipar Johannes/Janez Klein. Na njem je lesen kip Marije z Jezuščkom v naročju iz leta 1510. Ladja je bil po zamisli arhitekta Plečnika preoblikovana leta 1955, stranski oltar pa po zamisli arhitekta Bitenca. Prostorsko fotografijo cerkve in njene notranjosti najdete tukaj.


Notranjost cerkve (vir: župnijski arhiv)

Župnik Kolenc je v Kroniki cerkve zapisal:
“Bolestno je odjeknila širom gračke župnije vest, da je 7. januarja 1957 v Ljubljani v 85 letu starosti umrl mož, umetnik, v katerem ni bilo zvijače. Vse življenje je živel za Boga, zaljšal božje hrame in si s tem spletal nesmrtni venec večne slave. Zadnja cvetka v tem vencu je bila naša župnijska cerkev.”
In nadaljuje: “Večkrat mi je v razgovoru omenil: "Ne vem, zakaj imam tako veselje ravno z Vašo cerkvijo! Odkrito povem, da Vas imam rad in ves prekmurski narod. Vedno ste mi v mislih in pri srcu!" Sredi dela je omahnila njegova umetniška roka. Načrtov ni dokončal, saj jih je bilo preveč, ki bi jih rad “izpolnil v grački župniji.”
Naj še dodam, da je ornament na koru in reflektor njegovo zadnje delo pred smrtjo. Po smrti so našli na njegovi delovni mizi načrt zanj v naravni velikosti, pripravljen za izdelavo,” je zapisal župnik Kolenc v že omenjenih Stopinjah.


Pogled na kor z reflektorjem, ki je bil izdelan po načrtih Jožeta Plečnika. (vir: župnijski arhiv)

Jožef Plečnik kot človek je umrl, toda Plečnik kot umetnik je ostal med nami, kakor je sam zapisal v Križankah: “Minljiv si a Tvoje delo bo Tvoj spomin.” (povzeto po knjigi Štefana Kuharja, Jože Plečnik v cerkvi Marije vnebovzete pri Gradu, izdala Občina Grad, 2002.