Cerkev Sv. Martina Domanjševci/Domonkosfa

Na zahodnem delu slovensko-madžarske vasi Domanjševci/Domonkosfa se južno od Male Krke, vrh griča v gozdu, skriva pokopališka cerkvica. Podružnična cerkev, sprva sv. Venceslava in nato sv. Martina, je romarska enoladijska cerkev z zahodnim zvonikom in polkrožno zaključeno apsido. Kakor priča ohranjena baza slopa, je enoladijski prostor na zahodni strani imel urejeno t. i. gospodarsko emporo (v emporah so namreč liturgijo od prvih desetletij 13. stoletja naprej spremljati plemiški lastniki iz vrst stražnikov/speculatores). Spomeniško vrednost srednjeevropskih razsežnosti daje domanjševski romanski cerkvi kamnoseško bogat obdelani in stopničasto poglobljen južni portal. Kakovostna uresničitev se kaže zlasti v oblikovanju kapitelov, izpeljanih iz rastlinske in živalske motivike. V timpanonu je ikonografsko izjemno pomenljiv motiv leva v prefiguraciji Jagnjeta božjega: v svoji rešitvi s kraljevsko lilijo zaključenega repa živali se v prikriti simboliki izkazuje ustanovnikova zvestoba kraljevski dinastiji Arpadovič. Notranjščina cerkve je brez odlične opreme. (vir: S. Dešnik, dr. Janez Balažic: Goričko in Porabje povezana v kulturi, Vodnik za popotnike sedmih dni).

Mimo cerkve vodi evropska kulturna pot sv. Martina Tourskega Via Sancti Martini. Pot se v Sloveniji začne v Domanjševcih