Namestili netopirjem prijaznejša svetila

Na Goričkem je bilo doslej zabeleženih 17 od 30 vrst netopirjev, ki živijo v Sloveniji. Njihova najpomembnejša zatočišča so zvoniki in podstrešja cerkva ali kapel, kleti in podstrešja opuščenih stavb ter dupla debelejših dreves v gozdovih. Iz svojih dnevnih zatočišč izletavajo takoj po sončnem zahodu, ko je v zraku največ žuželk, s katerimi se prehranjujejo. Z raziskavami je bilo ugotovljeno, da netopirji ki prebivajo v zvonikih ali na podstrešjih cerkva, osvetljenih z umetno svetlobo, izletavajo pozneje, saj dobijo napačno informacijo o naravni svetlobi in s tem o času dneva. S poznejšim izletavanjem netopirji zgrešijo višek aktivnosti žuželk v zraku, kar se pozna na prehranjenosti samic in mladičev. Zaradi motenj z umetno svetlobo lahko netopirji osvetljeno stavbo celo povsem zapustijo.  

Decembra smo v JZ Krajinski park Goričko v okviru projekta Gorička krajina ob cerkvah pri Gradu, v Bodoncih, Gornjih Petrovcih, Križevcih, Markovcih, Dolencih, Domanjševcih in Kobilju ter ob kapeli v Fokovcih zamenjali razsvetljavo in namestili 13 novih svetil. Gre za izbrane sakralne objekte z zatočišči navadnega netopirja in malega podkovnjaka. Nova svetila s posebnimi maskami s silhuetami cerkva bodo zmanjšala svetlobno onesnaženost območja Natura 2000 Goričko, saj svetila osvetljujejo samo fasado, streho in zvonik cerkve. Svetila ne osvetljujejo izletnih odprtin netopirjev ali osvetljujejo dele cerkva, kjer netopirji ne izletavajo. V svetilih so nameščene šibkejše sijalke do največ 150 W, ki oddajajo toplo, rumeno-belo svetlobo, zato se bo poraba električne energije predvidoma zmanjšala do 10 x. Vse v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja v okolju. Kljub temu bodo sijalke dovolj močne, da bodo cerkve zadostno in primerno osvetljene. 

Po dogovoru z duhovniki nova svetila ne bodo osvetljevala cerkva in kapelo celo noč, ampak jih bodo ugašali po 23. uri. Hkrati smo stare in neustrezne reflektorje, ki jih nismo zamenjali, enostavno odstranili. Po dogovoru tako 8 cerkva in 1 kapelo zdaj ne osvetljuje več 26, ampak 13 svetil. Poslej bodo negativni vplivi pretiranega osvetljevanja manjši ne samo na živali, ampak tudi na ljudi. 

Primeru dobre prakse zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja na območju Natura 2000 Goričko je sledila Občina Šalovci, ki je prav tako naročila in že zamenjala razsvetljavo ob zvoniku v Budincih.

Avtor besedila: Gregor Domanjko

Prispevek RTV SLO (z dne 19.12.2018): https://4d.rtvslo.si/arhiv/slovenska-kronika/174583764?jwsource=cl

Članek Vestnik (z dne 19.12.2018): https://www.vestnik.si/na-gorickem-z-novimi-svetili-zmanjsujejo-svetlobno-onesnazenje-6632623