Hribski škrjanec še poje na Goričkem

Javni zavod Krajinski park Goričko je v sodelovanju z Društvom za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije v nedeljo, 22. aprila 2018, pripravil voden ornitološki izlet »Ali na Goričkem še poje hribski škrjanec?«, ki je potekal v okviru projekta Gorička krajina. 28 udeležencev je v Dolencih spoznalo in opazovalo značilne ptice kulturne krajine kot so smrdokavra, vijeglavka, šmarnica, lišček, rumeni strnad in prosnik. Med sprehodom po mozaični kulturni krajini je vodja izleta Gregor Domanjko predstavil varstvene ukrepe, ki bodo v prihodnjih mesecih izvedeni za varstvo ogroženih vrst netopirjev, ptic in travnikov: » Med drugim bomo za varstvo hribskega škrjanca, čigar gorička populacija Goričkem šteje le še okoli 20 gnezdečih parov, sklepali pogodbe o varstvu z lastniki ali uporabniki tistih kmetijskih površin, kjer hribski škrjanci gnezdijo. Za odkrivanje lokacij njihovih gnezd ravnokar intenzivno skrbijo naši projektni partnerji iz DOPPS-a. S tem ukrepom bomo hribskim škrjancem omogočili uspešno gnezditevEno od potencialnih območij sklepanja pogodb o varstvu je tudi območje Dolencev, kjer se hribski škrjanec pojavlja vsako leto.«


Da ta redka vrsta ptice res živi na tem območju, se je izkazalo tudi na izletu, kjer so udeleženci lahko najprej opazovali hribskega škrjanca in nato še poslušali njegovo značilno svatovsko petje v zraku. Dodatno so ornitološki izlet popestrile botanične redkosti suhih travnikov navadna kukavica in dišeči grmičasti volčin ter prelet najbarvitejših ptic – čebelarjev.


April je čas kukavic (foto: M. Podletnik)