Odprtje zelenega gibalnega parka pri gradu Grad

Javni zavod Krajinski park Goričko je kot eden izmed partnerjev čezmejnega projekta Green Exercise, ki je sofinanciran iz Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija–Madžarska 2014–2020, 6. novembra 2018 odprl Zeleni gibalni park, katerega glavna tematika je vadba in igra na prostem za vse obiskovalce in domačine v grajskem parku v senci stoletnih dreves.
Pomen Zelenega parka je gibanje in druženje na prostem za vse generacije in ciljne skupine čezmejnega območja Goričkega in Porabja. V grajskem parku pri gradu Grad so postavljene tri senzomotorične naprave na urejeni površini - gugalnica, plezalo ter lesene kocke za sestavljanje objektov. Velikost celotne površine parka je 500 kvadratnih metrov, celotna vrednost gradnje je znašala 15.000 evrov. Načrt za ureditev in postavitev Zelenega parka je zasnovala dr. Tanja Simonič Korošak, izvedbo parka je prevzelo podjetje Püngrad d.o.o. iz Bodoncev, gugalnico in plezalo je izdelal Gregor Pustovrh s.p. (Svet igral) iz Gorenjega vrha pri Dobrniču, kocke je izdelal Franc Ažman s.p. iz Dolencev. Program odprtja so s kulturnim programom popestrili učenci 1. razreda Osnovne šole Grad.
V okviru projekta je bilo izgrajenih še sedem Zelenih parkov; v Martjancih in Prosenjakovcih na slovenski strani, ter pet parkov na madžarski strani; v Sakalovcih, na Gornjem in Dolnjem Seniku, v Monoštru ter v Pityerszeru/Őriszentpéter. Vsak park je tematsko povezan z okoljem, v katerem se nahaja in prilagojen različnim ciljnim skupinam.