Potekal nadzor projekta LIFE FOR SEEDS

  M. Matjašec, 14. 9. 2023

Ta teden se je na Goričkem mudil g. M. Kaligarič, nadzornik pri projektu LIFE FOR SEEDS.

Vsak LIFE+ projekt ima vsakoletne kontrole. Eno takih, 3. po vrsti, smo imeli ta teden tudi pri našem projektu. Tokrat je bila to 2-dnevna kontrola. Pri nadzoru moramo biti prisotni vsi partnerji projekta: DOPPS, KIS, NRP, TNP in mi (KPG).


Prvi del kontrole je potekal pri vodilnem partnerju DOPPS   DOPPS

Prvi dan smo se dobili v Ljubljani pri vodilnem partnerju, kjer smo od projektne akcije do projektne akcije pregledali, kar je bilo storjeno, kaj se še mora narediti in če je akcija (del izvedbe projekta) zaključena. Sestanek je minil uspešno, saj projekt, po besedah nadzornika, trenutno poteka po načrtih.


Drugi del kontrole je potekal na gradu Grad   M. Matjašec

Drugi dan je bil namenjen terenskemu pregledu dela. Tokrat smo se dobili na Goričkem, na sedežu JZ Krajinskega parka Goričko. Polega nas (KPG) so se ogleda na terenu udeležili še partnerji iz DOPPS-a, NRP-ja in TNP-ja. Najprej smo si ogledali prostore, kjer sušimo in čistimo semenske mešanice, nato smo se ustavili na travniku in pregledali delovanje aplikacije za vnos nabirkov v semensko banko, nato smo si ogledali še nekaj recipientskih travnikov, kamor smo letos prepeljali »zeleni mulč« in že drugo leto posejali semenske mešanice. Na koncu smo si ogledali še primer donorskega travnika. Ugotovili smo, da je še prezgodaj govoriti o uspešnostih renaturacij, kar je v skladu s teorijami o obnovitvah travnikov, ki pravijo, da je to večleten proces. Kakor koli, mi upamo, da smo na dobri poti in da bomo z obnovitvami uspešni.